Algemene voorwaarden

Alles wat je moet weten

Algemeen

 • De massagebehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.
 • Bij With Joy vinden we hygiëne erg belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten hetzelfde.
 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren worden afgezegd. Is dat niet het geval dan is With Joy helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling voor 100% in rekening te brengen. Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.
 • In bepaalde gevallen wordt cliënt aangeraden zijn/haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens een massage te ondergaan.
 • We kunnen te allen tijden beslissen de massage niet door te laten gaan als blijkt dat de door cliënt opgegeven aandoening reden geeft tot contra-indicatie.

Tarieven en betaling

 • De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast
 • De betaling wordt na afloop van de massage/behandeling te worden voldaan.
 • Een cadeaubon of waardevoucher is niet inwisselbaar voor geld.
 • Een cadeaubon is een jaar geldig na datum van uitgifte
 • Een strippenkaart is persoonsgebonden en geldig tot 1 jaar na aankoopdatum.

Aansprakelijkheid

De cliënt maakt uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid gebruik van onze diensten. With Joy kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

With Joy streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling of de bejegening van de cliënt dan is het goed om dat kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek of via e-mail. With Joy zal de klacht zo goed mogelijk proberen op te lossen.

With Joy voldoet aan de eisen van de Wet Wkkgz, die is ingetreden per 1 januari 2017. Mocht de klacht om welke reden dan ook niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Overige informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Klachten.

Overig

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door With Joy te allen tijde worden gewijzigd.

Met liefdevolle
aandacht voor jou

Een ontspannende massage of healing gegeven vanuit het hart